Vznik Barunčiny vyhlídky

V roce 1965 rada Muzea Boženy Němcové v České Skalici na svém zasedání předložila návrh nalézt vhodné místo jako vyhlídku na kraj, kde spisovatelka prožila své mládí. Členem rady byl rovněž malíř Bedřich Linhart, který bydlel na Hořičkách v čp. 23 a na dalším zasedání předložil návrh vyhlídku umístnit na Hořičkách nad písníkem zvaným „Šutrák“ na okraji lesa Vejroviny v lokalitě Kalousova.

Následně se sešel Bedřich Linhart se spisovatelem Miloslavem Novotným a učitelem Jiřím Šimáněm z České Skalice, kteří byli rovněž členy rady. Prošli navrhovanou lokalitu a přilehlé okolí a nalezli vhodnější místo asi o 200 m níže, položené v blízkosti vily rodiny Polákových z Prahy.

Toto místo bylo radou schváleno a úpravy se ujal MNV za spolupráce JZD pod organizačním řízením Jiřího Šimáně, který působil jako učitel v ústavu pro neslyšící na Hořičkách. Byla navezena hlína ze skrývky od písníku, terén urovnán, umístěny lavička informační poutač. Učitel Šimáně měl řadu pomocníků ze žáků ústavu, kteří i v dalších několika letech pečovali o vzhled vyhlídky.

1.6.1966 byla vyhlídka uvedena do provozu a následně zakreslena do turistických map. V letech 1966 – 68 navštívilo vyhlídku více jak 40 autobusových zájezdů a z toho 2 z Rakouska.

Je příjemné zahledět se na krajinu plnou barev, bloudit zrakem až po horizont, kde začíná nekonečno, a zapomenout alespoň na chvilku na denní problémy uspěchaného životního rytmu.

V loňském roce vlastník pozemku, kde je vyhlídka umístěna, pan Vlastimil Mertlík zásadně upravil okolí vyhlídky vykácením náletových dřevin. Obec osadila nový informační panel, který zachycuje krajinu od Boru až po Opočno.

Rovněž „Polákova vila“ změnila majitele, prošla rozsáhlou rekonstrukcí a vznikl zde penzion s restaurací a letní terasou pod názvem „Vila BARBORA“.

Zdroj: Hořičský zpravodaj, únor 2012

Načítání ...